Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 5 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/6 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 6 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 5 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 7,49m3, cena wywoławcza wynosi 470,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/6 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 6 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 17,4m3, cena wywoławcza wynosi 578,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 216 zlokalizowanej w miejscowości Wrocanka w ilości 10 sztuk

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/6 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 6 sztuk

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 216 zlokalizowanej w miejscowości Wrocanka w ilości 10 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 3,27m3, cena wywoławcza wynosi 185,90 zł brutto

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 5 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 7,49m3, cena wywoławcza wynosi 783,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/6 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 6 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 17,4m3, cena wywoławcza wynosi 963,00 zł brutto.