Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2021.JK.61 pdf 165.57 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec pdf 62.48 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104 pdf 54.22 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2022. KR.110 pdf 65.87 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Spółka z.o.o. nr JSL 7130A wraz z wewnętrzną linią zasilającą - GP.6733.14.2022 pdf 43.47 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec - ŚK.6220.2.2022 pdf 468.37 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 526/1, 526/2 obręb Nowy Glinik wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Tarnowiec - ŚK.6220.2.2023 pdf 81.15 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym - GN.11.6821.3.1.2019 pdf 116.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji RZ.ZUZ.2.4210.283.2022.PP z dnia 20 września 2022r. pdf 165.62 KB Bartłomiej Wójcik
Decyzja znak: SKO.415.70.1311.2023, umarzająca postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 lutego 2023 r., znak: GP.6733.14.2022 pdf 49.04 KB Bartłomiej Wójcik
Decyzja znak: SKO.415.55.1073.2023, zmieniająca w części decyzję Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 lutego 2023 r., znak: GP.6733.14.2022 pdf 45.79 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 526/1, 526/2 obręb Nowy Glinik wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Tarnowiec - ŚK.6220.2.2023 pdf 402.20 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych przepompowniami ścieków i siecią kanalizacyjną pdf 112.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 194.30 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego RZ.ZUZ.2.4210.113.2023.MB-K pdf 152.04 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania RZ.ZUZ.2.4210.155.2023.MA pdf 48.40 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec - WPPiOŚ.6733.2.2023 pdf 47.99 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec pdf 205.59 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 526/1, 526/2 obręb Nowy Glinik wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Tarnowiec - ŚK.6220.2.2023 pdf 87.65 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz RZ.RUZ.4210.28.1.2023.TW pdf 204.83 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie dotyczące: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 734/4, obręb ewidencyjny Tarnowiec pdf 62.45 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie dotyczące: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 734/4, obręb ewidencyjny Tarnowiec pdf 63.72 KB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi gminnej nr 113776R w miejscowości Lubno Szlacheckie i Łubno-Opace" - RZ.ZUZ.2.4210.271.2023.NC pdf 71.40 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa kanalizacji deszczowej - WA.6733.10.2023 pdf 76.99 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle RZ.ZUZ.2.4210.345.2023.NC pdf 85.39 KB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi gminnej nr 113776R w miejscowości Lubno Szlacheckie i Łubno-Opace - RZ.ZUZ.2.4210.271.2023.NC pdf 106.45 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz” pdf 372.43 KB Bartłomiej Wójcik
Gazociąg niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku hydroforni - WPPiOŚ.6733.5.2023 pdf 131.06 KB Bartłomiej Wójcik
Gazociąg niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - WPPiOŚ.6733.6.2023 pdf 132.51 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzaniu ścieków komunalnych, oczyszczanych na gminnej oczyszczalni ścieków RZ.UZZ.2.4210.375.2023.NC pdf 99.19 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzaniu ścieków komunalnych, oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Szebniach RZ.ZUZ.2.4210.445.2023.NC pdf 81.08 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu dzielnicy przemysłowo- składowej miasta Jasła poprzez przepompownię wód deszczowych do rzeki Jasiołka - WA.6733.10.2023 pdf 59.61 KB Bartłomiej Wójcik
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ z Gąsówki przepustu - RZ.ZUZ.2.4210.416.2023.MB-K pdf 126.12 KB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi wewnętrznej na drogę publiczną gminną w miejscowości Brzezówka - RZ.ZUZ.2.4210.517.2023.NC pdf 95.43 KB Bartłomiej Wójcik
Wylot wód opadowych lub roztopowych do rzeki Jasiołki - RZ.ZUZ.2.4210.516.2023.AW pdf 66.08 KB Bartłomiej Wójcik
ZAWIADOMIENIE - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Dopływ z Gąsówki w km 2+370 - RZ.ZUW.2.4600.163.2023.EP pdf 53.63 KB Bartłomiej Wójcik
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz” - N-VIII.747.2.4.2023 pdf 80.58 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja o usłudze wodnej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych - RZ.ZUZ.2.4210.537.2023.AK pdf 74.66 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec — Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego - RZ.ZUZ.2.4210.517.2023.NC pdf 759.14 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 15:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 11:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 09:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 10:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 luty 2023 14:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 marzec 2023 15:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 kwiecień 2023 08:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 kwiecień 2023 12:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 kwiecień 2023 10:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 maj 2023 11:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 maj 2023 08:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 maj 2023 13:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 maj 2023 14:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 12:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 14:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 czerwiec 2023 09:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 czerwiec 2023 14:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 czerwiec 2023 14:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2023 09:29 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 sierpień 2023 15:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 wrzesień 2023 13:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2023 11:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2023 15:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2023 15:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2023 15:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 październik 2023 11:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 październik 2023 09:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 listopad 2023 10:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 listopad 2023 11:29 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 listopad 2023 08:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 listopad 2023 08:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 grudzień 2023 10:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 14:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 grudzień 2023 12:12 Bartłomiej Wójcik