Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2021.JK.61 pdf 165.57 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec pdf 62.48 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104 pdf 54.22 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2022. KR.110 pdf 65.87 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Spółka z.o.o. nr JSL 7130A wraz z wewnętrzną linią zasilającą - GP.6733.14.2022 pdf 43.47 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec - ŚK.6220.2.2022 pdf 468.37 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 526/1, 526/2 obręb Nowy Glinik wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Tarnowiec - ŚK.6220.2.2023 pdf 81.15 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym - GN.11.6821.3.1.2019 pdf 116.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji RZ.ZUZ.2.4210.283.2022.PP z dnia 20 września 2022r. pdf 165.62 KB Bartłomiej Wójcik
Decyzja znak: SKO.415.70.1311.2023, umarzająca postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 lutego 2023 r., znak: GP.6733.14.2022 pdf 49.04 KB Bartłomiej Wójcik
Decyzja znak: SKO.415.55.1073.2023, zmieniająca w części decyzję Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 lutego 2023 r., znak: GP.6733.14.2022 pdf 45.79 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 526/1, 526/2 obręb Nowy Glinik wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Tarnowiec - ŚK.6220.2.2023 pdf 402.20 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych przepompowniami ścieków i siecią kanalizacyjną pdf 112.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 194.30 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego RZ.ZUZ.2.4210.113.2023.MB-K pdf 152.04 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania RZ.ZUZ.2.4210.155.2023.MA pdf 48.40 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec - WPPiOŚ.6733.2.2023 pdf 47.99 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec pdf 205.59 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 526/1, 526/2 obręb Nowy Glinik wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Tarnowiec - ŚK.6220.2.2023 pdf 87.65 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 15:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 11:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 09:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 10:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 luty 2023 14:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 marzec 2023 15:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 kwiecień 2023 08:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 kwiecień 2023 12:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 kwiecień 2023 10:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 maj 2023 11:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 maj 2023 08:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 maj 2023 13:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 maj 2023 14:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 12:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 14:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 czerwiec 2023 09:45 Bartłomiej Wójcik