Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 22 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działek nr ew. 386/3, 386/5, 386/6 zlokalizowanych w m. Tarnowiec (teren szkoły).

Składający ofertę musi zobowiązać się do zakupu wszystkich drzew „na pniu” objętych wykazem (Załącznik Nr 1 A). Wykaz drzew przewidzianych do wycinki dostępny jest również w siedzibie Sprzedającego w godz. od 7.30 do 15.30 - od wtorku do piątku i od 8.00 do 16.00 w poniedziałek.

Cena wywoławcza: 1000,00 zł. + VAT (23%)

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2024 r.

PlikRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie o przetargu Tarnowiec.pdf)Ogłoszenie76 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 specyfikacja Tarnowiec.pdf)SIWSD102 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 oferta Tarnowiec.pdf)Oferta24 kB
Pobierz plik (zał. nr 1A wykaz drzew Tarnowiec.pdf)Wykaz drzew do usunięcia1292 kB