Ogłoszenie
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienku - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 0,99 m3, cena wywoławcza wynosi 88,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30.