1. Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
  2. Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Tarnowiec i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych.
  3. Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
  4. Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. oświaty Urzędzie Gminy Tarnowiec.
  5. Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
  6. Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
  7. Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy: podinspektor ds. budownictwa i podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
  8. Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:45 Bartłomiej Wójcik