Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 2 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr ew. 297 zlokalizowanej w m. Roztoki (teren szkoły).

Składający ofertę musi zobowiązać się do zakupu wszystkich drzew „na pniu” objętych wykazem (Załącznik Nr 1 A). Wykaz drzew przewidzianych do wycinki dostępny jest również w siedzibie Sprzedającego w godz. od 7.30 do 15.30 - od wtorku do piątku i od 8.00 do 16.00 w poniedziałek.

Cena wywoławcza: 200,00 zł. + VAT (23%)

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2024 r.

PlikRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie o przetargu Roztoki.pdf)Ogłoszenie75 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 specyfikacja Roztoki.pdf)SIWSD100 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 oferta Roztoki.pdf)Oferta23 kB
Pobierz plik (zał. nr 1A wykaz drzew Roztoki.pdf)Wykaz drzew do usunięcia239 kB