OGŁOSZENIE
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 340 zlokalizowanej w m. Potakówka w ilości 9 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 6,90 m3, cena wywoławcza wynosi 471,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00.