Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie pdf 673.89 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Sp. z o.o. nr JSL7002D wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową pdf 41.03 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie SKO w sprawie Stacji bazowej P4 Sp. z o.o. nr JSL7002D wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową pdf 39.04 KB Bartłomiej Wójcik
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na kotłownię gazową oraz pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe, budowie kotłowni gazowej, przebudowie instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, budowie instalacji spalinowej i wentylacyjnej w obrębie nowoprojektowanej kotłowni gazowej oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Roztokach pdf 40.31 KB Bartłomiej Wójcik
Budowia sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrocanka na działce nr ewid. 7 w obrębie Wrocanka, gmina Tarnowiec pdf 441.31 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9.08.2021 r. do 30.08.2021 r pdf 1.53 MB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego pdf 506.95 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego pdf 49.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie pdf 64.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie pdf 43.71 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek pdf 920.67 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 maj 2021 15:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 12:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 lipiec 2021 09:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 lipiec 2021 07:54 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 30 lipiec 2021 07:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 lipiec 2021 07:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 lipiec 2021 11:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 sierpień 2021 10:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 sierpień 2021 10:09 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 październik 2021 14:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 listopad 2021 20:16 Bartłomiej Wójcik