Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka w ilości 7 sztuk.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach w miejscowości Łajsce.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach we wsi Wrocanka.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach w m. Wrocanka.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 732, 697 i 685 zlokalizowanych w m. Łajsce w ilości 22 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka w ilości 7 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 39 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr ew. 116 zlokalizowanej w m. Tarnowiec.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 5 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/6 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 6 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem.