Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienku.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 340 zlokalizowanej w m. Potakówka w ilości 9 sztuk.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach w m. Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 2,35 m3, cena wywoławcza wynosi 122,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 340 zlokalizowanej w m. Potakówka w ilości 9 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 6,90 m3, cena wywoławcza wynosi 471,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienku - zgodnie z załączonym wykazem.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach nr ew. 739/4 i 741/17 zlokalizowanych w m. Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienko