Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 22 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działek nr ew. 386/3, 386/5, 386/6 zlokalizowanych w m. Tarnowiec (teren szkoły).

Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 7 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr ew. 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka.

Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 2 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr ew. 297 zlokalizowanej w m. Roztoki (teren szkoły).

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienku.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 340 zlokalizowanej w m. Potakówka w ilości 9 sztuk.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach w m. Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 2,35 m3, cena wywoławcza wynosi 122,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 340 zlokalizowanej w m. Potakówka w ilości 9 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 6,90 m3, cena wywoławcza wynosi 471,00 zł brutto.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienku - zgodnie z załączonym wykazem.