Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2022r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LIX Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2022 w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych",
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2022 w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa łącznika drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Brzezówka",
  5. zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek",
  6. zmiany Uchwały Nr LVII/399/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2022/2023",
  7. zmiany Uchwały Nr LVIII/416/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022,
  8. przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany budżetu (5).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok689 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany WPF (3).pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-20311079 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 96.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2022 w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych"51 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 97.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2022 w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa łącznika drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Brzezówka"52 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 98.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek"71 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 99.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVII/399/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2022/2023"57 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 100.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec60 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 101.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania 586 kB
Pobierz plik (Głosowania imienne sesja 19 grudnia.pdf)Imienny wykaz głosowań772 kB