1. Zarządzenie Nr 02/2017 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Sekretarz w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 03/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 04/2017 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 05/2017 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds. poboru i rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo — Księgowym w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 06/2017 w sprawie: wyznaczenia na rok 2018 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 6. Zarządzenie Nr 07/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 7. Zarządzenie Nr 08/2017 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. Ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 8. Zarządzenie Nr 09/2017 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Sekretarz w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie: przyjęcia "instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Tarnowcu".
 10. Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 11. Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 13. Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji kasowej" i "Instrukcji druków ścisłego zarachowania".
 14. Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla: Urzędu Gminy w Tarnowcu oraz budżetu Gminy Tarnowiec
 15. Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie: instrukcji inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy w Tarnowcu i innych jednostkach organizacyjnych Gminy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 lipiec 2021 21:26 Bartłomiej Wójcik