REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA TARNOWIEC NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Informujemy, że na rok szkolny 2024/2025 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.