ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXXVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXXVI i LXXVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2023 rok oraz omówienie programu działania na rok 2024.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Tarnowiec.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pn. "Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec";
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie o numerze ewid. działki 470/2;
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 493;
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz i Wrocanka w gminie Tarnowiec;
  8. szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec".
 10. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

 

                                                          

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany budzetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok2197 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany WPF.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-20341088 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały kredyt.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego71 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zobowiązanie e-usługi.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pn. „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec”77 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zbycie nieruchomości Łubno Szl..pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie o numerze ewid. działki 470/256 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zbycie nieruchomości Łubienko.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 49355 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana MPZP.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz i Wrocanka w gminie Tarnowiec613 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały nagrody dla uczniów.pdf)Projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec"228 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie Zasoby Pomocy Społecznej.pdf)Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Tarnowiec3579 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie GOK.pdf)Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2023 rok oraz omówienie programu działania na rok 20241344 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie GBP.pdf)Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2023 rok911 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie PRPA.pdf)Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok357 kB
Pobierz plik (BRNB42200D0F98E_000311.pdf)Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie1982 kB
Pobierz plik (SKM_C454e24052109080.pdf)Imienny wykaz głosowań703 kB