Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
    2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
    3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pt. ,,Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec’’.
  4. Zakończenie obrad sesji.