Uprzejmie informuję, że w dniu 8 września 2022r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LIV Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy stadionowi piłkarsko – lekkoatletycznemu,
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  3. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Teresa Grzesik