Uprzejmie informuję, że w dniu 02 lutego 2021r. (tj. wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
    2. powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala