Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Mogą Państwo również śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  2. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
  3. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce,
  4. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Brzezówka z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok.
  8. odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec,
  9. powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec.
 5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2020 rok:
  • Rewizyjnej;
  • Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  • Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala