Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach nr 212 i 190/1 zlokalizowanych w miejscowości Sądkowa w ilości 12 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 22,01 m3, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 8 lutego 2021 r. o godzinie 10:00.