Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu".

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Tarnowiec, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów. Zagospodarowanie odpadów należy wykonać w sposób wymagany przepisami prawa, tj. odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 281.18 KB Bartłomiej Wójcik
Opis przedmiotu zamówienia pdf 115.48 KB Bartłomiej Wójcik
Wzór oferty docx 28.33 KB Bartłomiej Wójcik
Projekt umowy pdf 126.74 KB Bartłomiej Wójcik
Klauzura informacyjna pdf 42.07 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 54.37 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 styczeń 2023 15:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 styczeń 2023 11:46 Bartłomiej Wójcik