Dostawa materiałów promocyjnych celem realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów w ramach projektu ,,Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie pdf 4.53 MB Bartłomiej Wójcik
Załączniki zip 4.95 MB Bartłomiej Wójcik
Zmiana treści zaproszenia pdf 286.57 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 1.01 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 14:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 11:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 kwiecień 2021 11:00 Bartłomiej Wójcik