II Powiatowe Zawody Rowerowe

Zapraszamy na II Powiatowe Zawody Rowerowe o Puchar Starosty Jasielskiego, Umieszcz 21 września 2021 roku.

Piknik Rodzinny w Sądkowej

W niedzielne popołudnie, 12 września, przy Domu Ludowym w Sądkowej odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Sołtys Teresę Pawłowską, Radę Sołecką, KGW Sądkowa, Gminę Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Mobilny punkt szczepień

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że w dniu 19 września 2021r. (niedziela) w godzinach od 11.00 do 15.00 podczas biegu ulicznego i pikniku sportowego z okazji oddania Stadionu Piłkarsko - Lekkoatletycznego w Czeluśnicy otwarty będzie mobilny punkt szczepień.

Program Maluch+ 2021

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, w ramach którego dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że w dniu 29.08.2021 (niedziela) w godzinach 15:00 - 18:00 podczas Pikniku Rodzinnego w Sądkowej otwarty będzie mobilny punkt szczepień.

Dotacje z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Gmina Tarnowiec otrzymała w trzech transzach dotację w wysokości 4 376 259.00 zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to program w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialne, środki można  przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

Ankieta do przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Zebrane informacje oraz opinie pozwolą nam na rzetelne i zgodne z oczekiwaniami opracowanie dokumentu.

W miesiącu lipcu zakończono prace związane z modernizacją parku w Tarnowcu.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Tarnowiec

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Tarnowiec (osoby fizyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich.

Wyścig kolarski

W naszej Gminie wyścig przejeżdża przez miejscowości ŁUBNO OPACE – ŁUBNO SZLACHECKIE – ŁAJSCE Na czas wyścigu drogi będą czasowo wyłączone z ruchu.