Końcem lipca br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023".
Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg, to  1 355 m.b dróg.

Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnieniowe, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni asfaltowych.

Zmodernizowano następujące drogi:

  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 188 w m. Brzezówka – koszt zadania: 88 055,95 zł (środki własne Gminy Tarnowiec), w tym 10 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1294 w m. Glinik Polski – koszt zadania: 55 729,09 zł (środki własne Gminy Tarnowiec),
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 723 i 711 w m. Łajsce – koszt zadania: 104 041,21 zł (środki własne Gminy Tarnowiec) w tym 30 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 338 w m. Łubienko – koszt zadania: 107 347,94,21 zł (środki własne Gminy Tarnowiec), w tym 25 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1090/6 i 1091/4 w m. Nowy Glinik – koszt zadania: 56 484,43 zł (środki własne Gminy Tarnowiec), w tym 10 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1039/1 w m. Nowy Glinik – koszt zadania: 36 560,53 zł (środki własne Gminy Tarnowiec),
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 668 w m. Nowy Glinik – koszt zadania: 69 021,20 zł (środki własne Gminy Tarnowiec),
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 492/2 w m. Sądkowa – koszt zadania: 85 896,62 zł, 66 896,62 zł (środki własne Gminy Tarnowiec), w tym 10 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego oraz 19 000,00 zł przekazanych przez PGNiG S.A.,
  • wykonanie nawierzchni na placu manewrowym na dz. nr ewid. 732 w m. Łajsce – koszt zadania: 42 767,10 zł (środki własne Gminy Tarnowiec),

Całość inwestycji wyniosła 645 904,07 złotych brutto, z czego 626 904,07 złotych to środki własne Gminy Tarnowiec, natomiast 19 000,00 złotych zostało przekazane dla Gminy przez PGNiG S.A.