Wójt Gminy                    Agata Augustyn
    tel: 13 42 555 00
    pokój nr 7 - parter
   
Sekretarz Gminy   Marek Hejnar
    tel: 13 42 555 11
    pokój nr 7 - parter
   
Skarbnik Gminy   Barbara Kosińska
    tel: 13 42 555 17
    pokój nr 10 - I piętro
   
Przewodniczący Rady Gminy   Jarosław Pękala                                  
    tel: 13 42 555 13