Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych w ciągu dróg wewnętrznych:

  • w m. Dobrucowa, dz. nr ewid. 194 (droga do lasu)
  • w m. Potakówka dz. nr 30 oraz w m. Brzezówka dz. nr ewid. 504/2 (droga przez las do Potakówki)

od dnia 19.07.2023r. nastąpią utrudnienia w ruchu na ww. drogach oraz ich czasowe zamkniecie ze względu na wykonywanie stabilizacji gruntu.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i wstrzymanie się od poruszania po wyłączonych z ruchu odcinkach dróg.

Za utrudnienia przepraszamy.