Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec - dofinansowanie

Gmina Tarnowiec uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec”. Środki na jego realizację pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja.

Dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec - Program "Umiem pływać"

Gmina Tarnowiec otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.: "Mistrzowie Wody: Pływamy razem w gminie Tarnowiec". 

Podpisanie umowy na Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka

16 maja 2024 r. Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Świdrak, podpisała umowę na zadanie pod nazwą „Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP Wrocanka”.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec

Najlepsi sportowcy Gminy Tarnowiec nagrodzeni!

13 maja 2024 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Wójta Gminy za osiągnięcia i promocję kultury fizycznej i sportu na terenie naszej gminy za 2023 r.

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających informuje o planowanych opryskach terenu wzdłuż linii kolejowych.

Noc muzeów - 10 maja 2024

Oferta Muzeum Regionalnego w Jaśle na Noc muzeów - 10 maja 2024

Urząd Gminy w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą możliwości przyjęcia w użytkowanie przejazdów kolejowo drogowych w miejscowości Gliniczek – 2 przejazdy oraz w miejscowości Tarnowiec

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu "Czyste Powietrze".

Samorządowy Żłobek w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja odbędzie się w dniach: 06.05 2024 r. do 17.05.2024 r.