Zakończone zostały prace porządkowe na cmentarzu wojskowym w Tarnowcu. W ramach wykonanych czynności uporządkowano bliskie otoczenie mogił poległych żołnierzy; wycięto otaczające zarośla...

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu, OSP Tarnowiec, OSP Wrocanka, OSP Nowy Glinik zapraszają na uroczyste obchody 125 lecia OSP Tarnowiec, oraz poświęcenia i przekazania samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Tarnowiec, Wrocanka i Nowy Glinik które odbędą się podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w dniu 28.05.2022

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 maja

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy realizacji zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”

29 kwietnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbyły się eliminacje powiatowe do 45 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowane wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Jaśle.

Uroczystości związane z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się dniu 3 maja br. w Tarnowcu.

28 kwietnia 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Tarnowiec za wyniki, osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik-Glinik Polski w km 2+607- 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski”, w dniach 26 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.