Ogłoszenie o naborze przedstawicieli reprezentujących podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje, że w dniu 11.07.2023 r. ogłoszony został nabór przedstawicieli reprezentujących podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Link do ogłoszenia: https://wisloka.pl/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-reprezentujacych-podmioty-spoleczenstwa-obywatelskiego-dzialajace-w-obszarach-spolecznym-gospodarczym-i-srodowiskowym-w-radzie-strategii-rozwoju-ponadlokalnego/