Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tarnowiec.

Treść zamówienia dostępna na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Tarnowiec pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d93492-7a71-1e1f-8962-0b00014bf41e

OSP Tarnowiec