Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację renowacji Dworu Pilińskich w kwocie 980 000,00 zł!

Rządowy Program Odbudowy Zabytków skierowany jest bezpośrednio do Jednostek Samorządu Terytorialnego a środki uzyskane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Program realizowany jest w ramach promes inwestycyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach I naboru do RPOZ wpłynęło łącznie ponad 20 tyś wniosków. Cieszymy się bardzo, że pośród tak dużej liczby ubiegających się o dofinansowanie Gmina Tarnowiec otrzymała blisko milion złotych (980 000,00 zł) na renowację Dworu Pilińskich. Jest to znaczący i ważny krok na drodze przywrócenia obiektowi jego dawnej świetności.

Dotychczas w budynku zdołano wymienić stolarkę zewnętrzną, wyczyścić i zakonserwować kamień, przebudować dach, wykonano stropy (dzięki czemu możliwe będzie zagospodarowanie poddasza), osuszono również i odgrzybiono piwnicę.

Jeszcze w tym roku zaplanowano prace przy odwodnieniu obiektu oraz rozpoczęcie prac przy renowacji elewacji.

 

361085497 6676424509074236 4443518836168021255 n