Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg mogą wystąpi czasowe utrudnienia w korzystaniu z

 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 188 w m. Brzezówka,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1294 w m. Glinik Polski,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 723 i 711 w m. Łajsce,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 338 w m. Łubienko,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1090/6 i 1091/4 w m. Nowy Glinik,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1039/1 w m. Nowy Glinik,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 668 w m. Nowy Glinik,
 • drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 492/2 w m. Sądkowa,
 • oraz placu obok DL w m. Łajsce dz. nr ewid. 732.

Jednocześnie informujemy, że prace będą również prowadzone na:

 • drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 194 w m. Dobrucowa,
 • drodze wewnętrznej nr 30 w miejscowości Potakówka oraz dz. nr ewid. 504/2 w m. Brzezówka.

Prace będą wykonywane sukcesywnie.

Za utrudnienia przepraszamy.