Poszukiwani właściciele dwóch psów

Poszukiwani właściciele dwóch psów, które znalezione zostały w miejscowości Nowy Glinik, Gmina Tarnowiec.  Aktualnie pieski są zabezpieczone i czekają na odbiór. Informacje pod numerem 134255529

Remont schodów wejściowych do budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu

Informujemy, iż od piątku 22 września 2023r rozpoczną się prace związane z remontem schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu. Na czas prac wejście główne zostanie wyłączone z użytkowania dostęp do obiektu będzie możliwy od strony północnej (wejście na rehabilitacje).

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Jaśle

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego odbywają się w Rzeszowie oraz w Filiach w Mielcu, Dębicy, Jaśle, Ustrzykach Dolnych oraz Zarszynie. Zajęcia przeznaczone są dlauczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.

Remont mostu w Czeluśnicy, utrudniania w ruchu!

Rozpoczynają się prace przy remoncie przepustu pod drogą powiatową Jasło-Zręcin w Czeluśnicy. Droga będzie całkowicie zamknięta!

Umowa na dofinansowanie Modernizacji Domu Ludowego w Potakówce

W dniu 18.09.2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wicemarszałek Województwa Pan Piotr Pilch, Członek Zarządu Pani Anna Huk oraz Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn i Skarbnik Gminy Pani Aneta Świdrak podpisali umowę o przyznaniu pomocy i dofinansowaniu realizacji przez Gminę Tarnowiec operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce”.

W sobotę 16.09.2023r jednostki z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Tarnowiec powitały lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy zakupiony dla OSP w Roztokach.

Bezpłatne zajęcia filmowo – fotograficzne

Marzysz o karierze aktorskiej? A może chcesz zostać reżyserem lub dziennikarzem? W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu możesz zacząć przygodę z filmem i fotografią. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia filmowo – fotograficzne dla dzieci i młodzieży szkolnej!

Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury

W związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji aplikacyjnej Projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje o rozpoczęciu partycypacji polegającej na poinformowaniu interesariuszy projektu na etapie tworzenia koncepcji przedsięwzięcia o prowadzonych działaniach.

Miło nam poinformować, że Pani Maria Krzysztyniak z zespołu Śpiewaczego Potakowianki została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz upowszechniania folkloru i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 172 "GWARDIA" Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2023-2024 w załączeniu).