Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych i elektrosprzęt będą odbierane od mieszkańców w miesiącu lipcu zgodnie z poniższym harmonogramem.
 
UWAGA: Nie będą odbierane opony z samochodów ciężarowych i opony rolnicze.
 
Harmonogram