Miło nam ogłosić, że Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu po raz czwarty znalazła się w gronie Złotych Szkół Narodowego Banku Polskiego oraz otrzymała nagrodę w wysokości 2000 zł, za najlepiej wykonane zadania IV edycji.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W szkole zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania: Lekcja z ekonomią, Szkolna debata, Warsztat uczniowski.

W obecnym roku szkolnym tematem była polska waluta, a hasłem programu: „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”

Koordynatorem programu była pani Joanna Walczak, a opiekunami pani Katarzyna Forc, pani Anetta Walaszczyk oraz pan Jacek Bracik. W skład Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej weszli uczniowie z klas siódmych i ósmej:: Zuzanna Halerz, kl. VIIa, Patrycja Radoń, kl. VIIa, Jakub Marek, kl. VIIa, Dominik Dubiel, kl. VIIa, Filip Michalec, kl. VIIa, Milena Lawera, kl. VIIb, Lena Pawłowska, kl. VIIb, Eryk Sajdak, kl. VIIb, Jan Mioduszewski, kl. VIII, Jan Zywar, kl. VIII.  

Do IV edycji programu zgłosiło się 398 szkół z całej Polski. Szkoły ubiegające się o tytuł i nagrody przeprowadziły ponad 8200 lekcji z ekonomią, debat szkolnych i warsztatów uczniowskich, w których wzięło udział ponad 270 tys. uczestników.

Nagrody i wyróżnienia za najlepiej przeprowadzone zadania IV edycji programu zdobyło łącznie 126 szkół, a wśród nich znalazła się nasza.

Ten sukces to współpraca wielu osób, również spoza drużyny. Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy wsparli to duże przedsięwzięcie. Dziękujemy Pani Dyrektor Urszuli Boratyn za stworzenie w szkole warunków sprzyjających realizacji projektu, dziękujemy Pani Agacie Augustyn – Wójtowi Gminy Tarnowiec oraz Panu Piotrowi Wietecha – Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Bieczu oddział w Tarnowcu za udział w Debacie i podzielenie się swoją wiedzą ekonomiczną z naszymi uczniami. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy również chętnie przyłączyli się do pracy.

Każda edycja Programu Złote Szkoły NBP pozwoliła naszym uczniom na pozyskanie nowej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, a udział w projektach jest dowodem na to,  że można się wiele nauczyć dobrze bawiąc.

Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych przez nas zadań znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.

Zapraszamy również do obejrzenia wirtualnej wystawy oraz  filmów podsumowujących pracę w programie.

WYSTAWA:

www.artsteps.com/view/65e17a20d6ff51e941bd98bb?currentUser

LEKCJA Z EKONIMIĄ:

WARSZTAT UCZNIOWSKI:

DEBATA: