Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację renowacji Dworu Pilińskich w kwocie 980 000,00 zł!

Informacja o czasowych utrudnieniach w ruchu – brak możliwości przejazdu drogami gminnymi

Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych w ciągu dróg wewnętrznych: w m. Dobrucowa, i Potakówka od dnia 19.07.2023r. nastąpią utrudnienia w ruchu na ww. drogach oraz ich czasowe zamkniecie ze względu na wykonywanie stabilizacji gruntu.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli reprezentujących podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Informacja o czasowych utrudnieniach w ruchu

Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg mogą wystąpi czasowe utrudnienia w korzystaniu z dróg na terenie gminy.

Przebudowa drogi Tarnowiec - Wrocanka – Piotrówka

4 lipca 2023 r. w Gminie Tarnowiec została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1892R na odcinku Tarnowiec - Wrocanka – Piotrówka. Zarząd Powiatu w Jaśle reprezentował Adam Pawluś - Starosta Jasielski i Jan Muzyka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu, a wykonawcę, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Adam Matuszewski – Prezes Zarządu i Zbigniew Brączyk – Członek Zarządu.

Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej

W dniu 5 lipca 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą na Budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej z pracami uzupełniającymi w miejscowości Roztoki i Gliniczek I ETAP. Umowa została podpisana przez Wójt Gminy Tarnowiec -Agatę Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec - Anetę Świdrak, oraz właściciela firmy HENRYK STYGAR F.H.U. SOLO-MEGA – Henryka Stygara.

W dniach 24-25 czerwca mieszkańcy Gminy Tarnowiec mieli okazję uczestniczyć w największym święcie podkarpackiego rolnictwa zorganizowanego przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, czyli Dni Otwartych Drzwi, połączone z XXIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz I Mistrzostwami Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego. W tych dniach padły rekordy zwiedzających rolników, licznych przedstawicieli instytucji i firm z sektora rolniczego, doradców, sympatyków zwierząt i rolnictwa, pszczelarzy, a także szeroka rzesza osób zainteresowanych tematyką rolnictwa i rozwojem współczesnej wsi.

Wyłączenie z użytkowania murawy stadionu w Czeluśnicy

W związku z prowadzonymi pracami naprawczymi i pielęgnacyjnymi na płycie boiska piłkarskiego w Czeluśnicy zaistniała konieczność wyłączenia z użytkowania murawy stadionu dla użytkowników indywidualnych, grup zorganizowanych i zawodników LKS Czeluśnica do 15 lipca 2023r.

Wakacyjny Mistrz Dyktand

W imieniu https://zday.pl/ i Dyktanda.pl, serdecznie zachęcamy uczniów i nie tylko :), do zaangażowania się w wakacyjnej rywalizacji "Wakacyjny Mistrz Dyktand"

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele. Koniec roku szkolnego, czas podsumowań i refleksji. Chciałabym skorzystać z tej okazji, jako Wójt Gminy Tarnowiec, aby przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia na zakończenie tego intensywnego okresu nauki.