Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia wszelkiej  pomyślności w pracy zawodowej oraz spełnienia w życiu osobistym.

Doroczne święto oświaty to znakomita okazja do przypomnienia, że codzienny system nauczania jest fundamentem, na którym budujemy teraźniejszość oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

Korzystając ze sposobności pragniemy podziękować za trud włożony w upowszechnianie edukacji, krzewienie wiedzy oraz pracę i zaangażowanie na rzecz oświaty. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację dzieci i młodzieży.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

Wójt Gminy Tarnowiec
Agata Augustyn

Dzień Edukacji Narodowej