W dniu 17 października Gminę Tarnowiec odwiedziła delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża oraz członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego w województwie lubelskim.

Austriacki Czarny Krzyż (ÖSK) to powstała w 1919 roku organizacja zajmująca się budową cmentarzy i grobowców dla ofiar cywilnych, prześladowań politycznych oraz żołnierzy. Swą opieką otacza m.in. cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej.

Wizytę rozpoczęło spotkanie przedstawicieli organizacji – Przewodniczącego Austriackiego Czarnego Krzyża, Oddziału w Styrii płk Dietera Allescha, Kuratora Austriackiego Czarnego Krzyża Pana Helfrieda Grandla oraz Konsula Generalnego Austrii w Krakowie Pana Martina Gärtnera z Wójtem Gminy Tarnowiec Panią Agatą Augustyn.

Delegacji towarzyszyli Pan Piotr Majchrzak – Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, Pan Rafał Dudek (Konsulat Austrii w Lublinie), Pan Bogdan Jezierski – społecznik, wieloletni opiekun mogił i cmentarzy wojennych, współpracownik ÖSK oraz Pan Bogusław Bargieł.

Podczas wizyty delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża oraz Wójt Gminy Tarnowiec złożyli na żołnierskich mogiłach na cmentarzu nr 19 w Tarnowcu wiązanki kwiatów. Goście wielokrotnie podczas wizyty wyrażali swoją aprobatę za dbałość Gminy Tarnowiec o cmentarz z I wojny światowej.

Przedstawiciele oddziału styryjskiego Austriackiego Czarnego Krzyża przebywają obecnie na objeździe miejsc pochówku żołnierzy austriackich, w szczególności na cmentarzach i mogiłach objętych opieką organizacji w województwach podkarpackim i lubelskim. Organizacja ta współfinansowała prace rewitalizacyjne mogił żołnierskich na terenie Polski w ubiegłych latach.

Podczas spotkania Gminę Tarnowiec reprezentowali: Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Pan Jarosław Pękala oraz Sekretarz Gminy Pan Przemysław Majka.