Na terenie gminy Tarnowiec prowadzonych jest obecnie wiele inwestycji drogowych. Prace prowadzone są w ciągu dróg powiatowych przy wspólnym zaangażowaniu Powiatu Jasielskiego oraz Gminy Tarnowiec.

Realizowane są poniższe zadania:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowości Tarnowiec i Wrocanka. Wartość całego zadania wynosi 2 476 269,60 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Tarnowiec - 450 000,00 zł).
  2. Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka w km 2+258 -2+723. Wartość zadania wynosi 413 802,87 zł (w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Tarnowiec – 120 000,00 zł).
  3. Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica. Wartość zadania wynosi 1 489 483,81 zł (w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Tarnowiec – 250 000,00 zł).
  4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+112 – 8+550 w miejscowości Potakówka. Wartość zadania wynosi 729 540,06 zł (tym dofinansowanie udzielone przez Gminę Tarnowiec wynosi - 285 270,00 zł).