W dniu 11 października 2023 roku, Gmina Tarnowiec podpisała umowę z wykonawcą - firmą BUDITREX Sp. z o.o. - na wykonanie prac w zabytkowym Dworze Pilińskich. W zakres robót wchodzić będzie: odnowienie i uzupełnienie tynków, odtworzenie schodów zewnętrznych oraz wykonanie odwodnienia. Wartość inwestycji wynosi 273 675,00 zł – Gmina pozyskała na ten cel środki zewnętrzne w wysokości 180 000,00 zł, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ochrona Zabytków 2023.

Planowany termin zakończenia prac – 30.11.2023 r.

Podpisanie umowy na wykonanie prac w zabytkowym Dworze Pilińskich w Tarnowcu