W piękne jesienne popołudnie - 19 października br. w gościnnych progach Domu Ludowego w Warzycach, odbyło się niecodzienne Spotkanie.

Rzesze miłośników tradycyjnych, regionalnych smaków przybyły 25-26 sierpnia br. do Tarnowca, na IV Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi.

Piknik rodzinny
UWAGA! Turniej Ringo został przełożony na godzinę 14:00!

Zespół Potakowianki zdobył III miejsce na  28 Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA, zorganizowanym przez Stowarzyszenie REGIONALIZM i Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

W dniu 03 czerwca 2012 r. na stadionie w Łubienku został zorganizowany Gminny dzień Strażaka wraz z Turniejem Piłkarskim o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu.

W dniu 20 kwietna 2012 r. oddziale firmy ERKO odbyły się uroczystości związane z 25-leciem powstania zakładu ERKO w Czeluśnicy, połączone z otwarciem nowo wybudowanej hali produkcyjnej.

Uczniowie  Szkół z terenu Gminy Tarnowiec aktywnie włączyli się do Programu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.  W ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” zorganizowane były konkursy plastyczne oraz „bieg po słońce” a także pokazy solarne, quizy, gry.

„TVP S. A. Oddział w Rzeszowie ustanowiła nagrodę „Złotego Lwa Podkarpackiego”. Ma być najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na Podkarpaciu promującym postawy osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem, przedsiębiorczością i konsekwencją działania w pokonywaniu trudności i barier oraz przełamywaniu schematów myślenia zmieniają oblicze Podkarpacia i Polski

GMINA TARNOWIEC. W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywne karpackie NGO”, www.karpackiengo.pl, mamy przyjemność zakomunikować, iż projekt obejmuje m. in. obszar gminy TARNOWIEC.

Wyniki Eliminacji Powiatowych Konkursu Plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.