Zdalna szkoła+

Kolejne dofinansowanie w ramach programu "Zdalna szkoła+" dla Gminy Tarnowiec!

Ogłoszono wyniki II tury Programu „Zdalna szkoła+”. Nasza gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego dla szkół i uczniów, wspomagającego organizację nauki zdalnej.

W związku z ponownym naborem wniosków prowadzonym przez CPPC w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA+, Gmina Tarnowiec złożyła wniosek o dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i uzyskał je w wysokości 75 000,00 zł., w formie bezzwrotnej dotacji. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt. Zasada jest taka sama jak przy pierwszym etapie - sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują.