Wakacyjny Mistrz Dyktand

W imieniu https://zday.pl/ i Dyktanda.pl, serdecznie zachęcamy uczniów i nie tylko :), do zaangażowania się w wakacyjnej rywalizacji "Wakacyjny Mistrz Dyktand"

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele. Koniec roku szkolnego, czas podsumowań i refleksji. Chciałabym skorzystać z tej okazji, jako Wójt Gminy Tarnowiec, aby przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia na zakończenie tego intensywnego okresu nauki.

Sprzedaż działek należących do Powiatu Jasielskiego

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w miejscowości Przysieki.

Zakończenie prac budowlanych w Przedszkolu

Gmina Tarnowiec zakończyła prace budowlane w ramach zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola w Tarnowcu”. Zadanie polegało na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego nieużytkowego poddasza budynku przedszkola na pomieszczania służące potrzebom przedszkolaków oraz pracowników przedszkola.

W dniu 22 czerwca 2023r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowiec. Sala widowiskowa została zapełniona przez uczniów, którzy przybyli na tę uroczystość wraz z rodzicami i opiekunami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół podstawowych.

Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej

Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia  22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Podkarpackiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 24 września 2023 roku

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie przysługuje osobie, która: pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

16 czerwca 2023 r. klasy Va, Vb, VIa oraz VII wzięły udział w wycieczce do Tyńca i Ogrodzieńca korzystając z dofinansowania w kwocie 5000 zł, w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Poznaj Polskę”.

Zakorzenione – liderki dla środowiska

Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach. Projekt adresowany jest do mieszkanek województw z południowej i wschodniej Polski, Kaszub i wschodniej części Mazowsza. Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Nabór na projekty trwa do 2 lipca 2023 roku.

19.06.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu Panie z 8 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Tarnowiec, zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały wsparcie w postaci sprzętów kuchennych.