Numer PESEL można zastrzec elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu albo w placówce bankowej oraz na poczcie. Od 17.11.2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Ustawowy obowiązek weryfikacji numeru PESEL przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie dopiero 1.6.2024 r. Do tego czasu można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia od 1.6.2024 r.

Do zastrzeżenia numeru w urzędzie konieczny będzie wniosek złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy stosowne potwierdzenie.

W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać kilku czynności: zastrzeże numer PESEL, cofnie zastrzeżenie, ustawi automatyczne zastrzeżenia numeru PESEL, sprawdzi historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne, dokona podglądu historii zmian statusu.