Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029.