Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec

W dniu 26 kwietnia 2021 roku w urzędzie gminy w Tarnowcu została podpisana umowa pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz Firmą  Eurovia POLSKA S.A. na wykonanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733 " - etap I przebudowa w km 2+050 - 2+586”. Umowę podpisali: w imieniu PZD Jasło Dyrektor Pani  Katarzyna Kaszowicz oraz główny księgowy Pani Elżbieta Czyszczoń,  natomiast w imieniu Eurovia POLSKA S.A. Dyrektor Oddziału Pan Marek Kaczmarczyk i Kierownik Działu Ofertowania Pan Marcin Rachwał.

Wykonanie remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Wrocanka

W dniu 23 kwietnia 2021 roku, podpisano umowę na „Wykonanie remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Wrocanka”.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych. Ulga polega na zwolnieniu z PIT[1] przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek).

Zmarł Kazimierz Mika

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  19 kwietnia 2021 r. zmarł  Kazimierz Mika, były Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec. Obowiązki Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec pełnił w latach 2002-2009. W latach 1992-2010 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu. Długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, w latach 2001-2011 Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowcu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym w Potakówce

W dniu 15.04.2021r. została podpisana umowa na wykonanie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w Domu Ludowym w Potakówce. Koszt wymiany wynosi  25 365,84 zł, w tym 20 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, pozostała kwota 5 365,84 zł została zapewniona z rezerwy ogólnej Wójta Gminy Tarnowiec.

Konkurs plastyczny "Segregując – śmiecisz mniej"

Gmina Tarnowiec zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. "Segregując – śmiecisz mniej" organizowanego w ramach projektu pn. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec", objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł.

Sportowa Polska

Gmina Tarnowiec złożyła  wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021.

Budowa odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec

W dniu 26.03.2021r. została podpisana umowa na wykonanie budowy nowych odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec na łączną kwotę 132 450,00 zł.