W związku z prowadzonymi pracami naprawczymi i pielęgnacyjnymi na płycie boiska piłkarskiego w Czeluśnicy zaistniała konieczność wyłączenia z użytkowania murawy stadionu dla użytkowników indywidualnych, grup zorganizowanych i zawodników LKS Czeluśnica do 15 lipca 2023r.

Bieżnia lekkoatletyczna pozostaje nadal ogólnodostępna