Uwaga kierowcy! Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412- 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” od dnia 10.08.2023 r. z ruchu kołowego wyłączony zostanie wyżej wskazany odcinek drogi powiatowej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym wyznaczono objazdy na czas prowadzenia robót. Objazd wyznaczono drogami:

  • gminną Nr 113752R Wrocanka-Potakówka
  • powiatową Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 31.10.2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

Rys.1 Model 1