Gmina Tarnowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach. Aby sfinalizować zakup, Gmina dołoży wkład własny w wysokości 70 tysięcy złotych.

Poprawa warunków pracy strażaków jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego dla mieszkańców gminy.

Ochotnicze straże pożarne z pasją i poświęceniem realizują zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
a skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują.

Warto wspierać inicjatywy, które mają na celu podniesienie jakości i efektywności działań jednostek ratowniczych.

LOGO