INFORMACJA
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie ewidencyjnym: Lubno Opace jednostka ewidencyjna Tarnowiec w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonana zostanie w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające w terenie, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków GN.6641.19.2023.

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKM_C454e23080714320.pdf)Informacja187 kB