Program Złote Szkoły NBP
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu

27 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej, w Tarnowcu zakończono realizację III edycji Programu Narodowego Banku Polskiego – Złote Szkoły NBP pod hasłem "Poznajemy Bank Centralny".

Nasza szkoła już dwukrotnie uzyskała tytuł Złotej Szkoły NBP. Zachęceni tym sukcesem postanowiliśmy po raz kolejny przystąpić do projektu.

W szkole zawiązano Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w skład której weszli nauczyciele: pani Joanna Walczak koordynator programu i nauczyciel matematyki, pani Ewa Żebracka – nauczyciel matematyki, pani Katarzyna Forc – nauczyciel matematyki, pani Alicja Grasela – nauczyciel geografii i plastyki, pan Jacek Bracik nauczyciel historii i wosu oraz uczniowie z klas ósmych: Julia Pawłowska (kl.8a), Julia Sławniak (kl.8a), Julia Kowalczyk (kl.8a), Róża Soboń (kl.8a), Julia Wiśniowska (kl.8b), Nadia Pawłowska (kl.8b), Oliwier Szal (kl.8b), Szymon Radoń (kl.8b).

W ramach programu, Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ze szkoły, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje, przeprowadza zadania z udziałem społeczności szkolnej, a następnie zgłasza wykonanie za pośrednictwem platformy internetowej.

Pierwszym zadaniem była LEKCJA Z EKONOMIĄ. Po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi na stronie NBP przygotowano i przeprowadzono szereg zajęć na temat działalności Banku Centralnego.

Pod kierunkiem pani Alicji Graseli uczniowie przygotowali zestaw gazetek korytarzowych, dzięki którym cała społeczność szkolna mogła poznać omawiany temat. Zostały również ogłoszone dwa konkursy plastyczne na „Projekt awersu 100 zł własnego banknotu z wizerunkiem patrona naszej szkoły oraz "Lapbook informujący o działalności Banku Centarlnego". Uczniowie z klas piątych i szóstych przygotowali wspaniałe prace, które zostały nagrodzone i zaprezentowane publicznie.

Kolejną Lekcję z Ekonomią przeprowadziła pani Magdalena Mazur. Jej temat to Chemia na straży pieniądza - z czego jest wykonana moneta 1 grosz? Uczniowie po raz kolejny przekonali się, że chemia jako dziedzina nauki ściśle wiąże się  z naszym codziennym życiem.

W klasach szóstych zostały przeprowadzone Lekcje z Ekonomią, pod czujnym okiem pana Jacka Bracika, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dotyczących historii polskiej waluty i zalet posiadania własnego pieniądza oraz korzyści płynące z autonomicznej polityki pieniężnej.  Autorem prezentacji i prelegentem był uczeń klasy VIIIb, Oliwier Szal, który w przystępny sposób przybliżył młodszym kolegom najważniejsze etapy z historii polskiego pieniądza.

Tematy ekonomiczne są często omawiane na lekcjach matematyki i tak też było tym razem. W ramach zajęć rozwijających z matematyki, w klasach czwartych, piątych i szóstych zostały przeprowadzone przez panią Joannę Walczak, panią Katarzynę Forc i panią Ewę Żebracką lekcje pod hasłem – ROLA PIENIĄDZA W GOSPODARCE. Uczniowie poznali znaczenie pieniądza w codziennym życiu, polskie banknoty i monety, dowiedzieli się jakie funkcje pełni pieniądz w budżecie rodziny i gospodarce rynkowej. Najwięcej jednak emocji wzbudziło zadanie polegające na zaplanowaniu budżetu domowego.

W klasach siódmej i ósmych uczniowie zapoznali się z trudnymi tematami takimi jak: kapitał, lokata, kredyt, odsetki, procent prosty, procent składany, kapitalizacja itp. Pod kierunkiem pani Ewy Żebrackiej i pani Joanny Walczak uczniowie próbowali ustalić cechy najlepszej lokaty, oraz określić od czego zależy zysk. Podjęli również próbę zdefiniownia czym jest kredyt i jakie są jego cechy oraz na co należy zwracać uwagę, jeżeli zdecydujemy się na jego zaciągnięcie.

Na kolejnej Lekcji z Ekonomią uczniowie klas ósmych zmierzyli się ze stacjami zadaniowymi. Pracując w grupach przemieszczali się pomiędzy poszczególnymi przystankami. Z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali napotkane łamigłówki matematyczno – ekonomiczne.

Drugim zadaniem do zrealizowania w obrębie programu był WARSZTAT UCZNIOWSKI.

W ramach warsztatu uczniowie klas ósmych zmierzyli się z tematami ekonomicznymi na językach angielskim i niemieckim. Pod okiem pani Iwony Michny i pani Moniki Skóry wykonali piękne lapbooki prezentujące omawiane tematy w językach angielskim i niemieckim, natomiast uczennica pani Joanny Kilarskiej, Julia Kowalczyk, napisała artykuł zamieszczony na stronie internetowej szkoły w języku angielskim pod tytułem "At the bank".

Kontynuując pracę, Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej przygotowała grę planszową, która składa się z 30 pól oznaczających kolejne dni miesiąca, a gracz wędrując po planszy planował swój budżet, płacił rachunki stałe, napotykał na nieplanowane wydatki, miał możliwość zdobycia dodatkowych funduszy oraz podejmował decyzje odnośnie swojego konta. Członkowie Drużyny spotykali się z uczniami klas młodszych, aby bawiąc się – uczyć małej ekonomii

Omawiając kolejne zagadnienia napotkaliśmy na słowo DENOMINACJA, które bardzo nas zainteresowało. Pod opieką pani Joanny Walczak zbudowaliśmy wehikuł czasu, który przeniósł nas do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Poznaliśmy historię tego okresu, odwiedziliśmy sklepy i dowiedzieliśmy się ile wynosiła średnia płaca w tym czasie. Poznaliśmy ówczesne ceny i przeprowadziliśmy denominację, a następnie każdy mógł zrobić sobie zdjęcie w fotobudce autorstwa pani Ewy Żebrackiej i otrzymać banknot o nominale 1000 zł z własnym wizerunkiem.

Kontynuując pracę, zorganizowaliśmy Dyktando Ekonomiczne, autorstwa pani Marii Kotulak, w którym wzięli udział uczniowie z klas 5-8 oraz Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny dla klas 6-8, którego opiekunem była pani Ewa Żebracka. Nasi uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami i szeroką wiedzą.

Chcąc popularyzować zdobytą wiedzę ekonomiczną 15 marca w naszej szkole zorganizowaliśmy spotkanie warsztatowe, w którym brały udział osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu "Wiecznie Młodzi" działającym w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

Były to zajęcia, na których drużyna uczyła jak sprawdzić autentyczność banknotu. Ponadto omówiliśmy transakcje bezgotówkowe oraz wynikające z nich korzyści. Szczególny nacisk położyliśmy na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z takiej formy płatności.

Nie zabrakło nas również wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły. W klasach 1 -3 uczyliśmy odróżniać monety od banknotów, układaliśmy puzzle – banknoty i sklejaliśmy skarbonki.

Trzecim i ostatnim naszym zadaniem było przeprowadzenie DEBATY na temat „Poznajemy Bank Centralny”, która została zorganizowana 20 marca, a naszymi ekspertami i gośćmi honorowymi byli: Pani Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Pan Piotr Wietecha – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu oraz Pani Urszula Boratyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

W czasie debaty członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zaprezentowali zdobytą w czasie trwania programu wiedzę. Przedstawili przygotowane przez siebie gazetki i prezentacje. Pokazali również nabyte umiejętności językowe, odgrywając scenkę w języku angielskim "At the bank". Następnie poprowadzono dyskusję moderowaną na temat pieniędzy – ich znaczenia w życiu oraz płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Omówiono temat inflacji i deflacji. W przystępny sposób, na konkretnych przykładach, pokazano jak decyzje Banku Centralnego wpływają na gospodarkę państwa i efekt domina, który zostaje wywołany poprzez podniesienie lub obniżenie stóp procentowych.

Nasi goście również zabrali głos w tych ważnych dyskusjach na tematy ekonomiczne. Pan dyrektor banku zwrócił uwagę na bezpieczeństwo wykonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz na zabezpieczenia sprzętu elektronicznego przed atakami hakerów. Pani wójt, również przestrzegała zebranych przed oszustwami internetowymi oraz opowiedziała o łatwo dostępnych kredytach i konieczności ich spłaty, co nie zawsze jest łatwe. Zachęcała zebranych do oszczędzania, bo zdecydowanie przyjemniej jest wydawać pieniądze zaoszczędzone niż pożyczone.

W czasie debaty podsumowaliśmy konkursy na „Projekt awersu 100 zł własnego banknotu z wizerunkiem patrona naszej szkoły”, na „Lapbook informujący o działalności Banku Centralnego”, ogłosiliśmy wyniki konkursu matematyczno – ekonomicznego oraz przyznaliśmy tytuły Mistrzów Ortografii Ekonomicznej. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Wykonanie zadań zgłosiliśmy do Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem platformy Złote Szkoły NBP. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju, zatem już z niecierpliwością czekamy na jego wynik.

Zachęcamy do obejrzenia filmów podsumowujących naszą pracę. Ich pomysłodawcą i wykonawcą jest uczennica klasy 8a – Julia Pawłowska.

J. Walczak