"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (św. Jan Paweł II)

"Pola Nadziei" to ogólnoświatowa akcja, która została zapoczątkowana w 1957 roku w Anglii Jej celem jest promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. Od 1998 roku Akcja ta jest prowadzona w Polsce, a jej prekursorem jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2003 roku żonkilowe Pola Nadziei kwitną w różnych miastach Polski – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każdy ofiarodawca otrzymuje w zamian za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol.

Krośnieńskie Pola Nadziei są organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie przy udziale samorządów miasta Krosna, gmin: Rymanowa, Jedlicza, Miejsca Piastowego, Korczyny, Wojaszówki, Dukli, Tarnowca, Radnych Rady Miasta Krosna, pracowników UM Krosna, Stowarzyszenia Krośnieńskich Amazonek, Koła Hospicyjno-Charytatywnego i placówek oświatowych. W 2023 roku przypada XIV edycja Krośnieńskich Pól Nadziei.

Nasza szkoła – SP Tarnowiec- postanowiła po raz piąty włączyć się w tę Akcję. Chętni uczniowie wykonali żonkile – symbole Akcji - wraz z koordynatorami Akcji – p. Edytą Koszyk, p. Alicją Graselą przy wsparciu p. Elżbiety Polak.

W Niedzielę Palmową -02 kwietnia- przy kościele parafialnym w Tarnowcu Wolontariusze- uczniowie naszej szkoły z koszami pełnymi żonkili obdarowywali żółtym kwiatkiem każdego, kto do skarbonki rzucił choćby przysłowiowy „grosik”. Zebrane datki w kwocie 3.900 zł wpłacono na konto Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.

Wszystkim, którzy przyczynili się, aby Tarnowiec „zakwitnął nadzieją” z serca dziękujemy. Życzymy wiosny w sercu, abyśmy w naszej codzienności ożywiali nadzieję przez bezinteresowną pomoc potrzebującym…

Koordynatorzy Akcji